سالاد Salads

...
سالاد سزار با فیله مرغ پنیری

.

135,000 تومان

...
سالاد سزار با سینه مرغ گریل

.

91,000 تومان

...
سالاد سزار با فیله مرغ سوخاری

.

115,000 تومان

...
سالاد فصل

.

61,000 تومان

...
سالاد کلم

.

18,000 تومان


سفارش ها

سبد خرید