برگر Burger

...
برگر ذغالی

گوشت برگر 150 گرمی، مخلفات، نان مک

83,000 تومان

...
چیز برگر ذغالی

گوشت برگر 150 گرمی، مخلفات، نان مک

92,000 تومان

...
چیلی برگر

گوشت برگر 150 گرمی،فلفل هالوپینو، مخلفات، نان مک

86,000 تومان

...
دبل چیز برگر

دو عدد گوشت برگر 150 گرمی، مخلفات، نان مک

150,000 تومان

...
ماشروم برگر

گوشت برگر 150 گرمی،قارچ و پنیر، مخلفات، نان مک

99,000 تومان

...
گریل چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده، مخلفات، نان مک

76,000 تومان

...
زینگر برگر

فیله مرغ سوخاری، مخلفات، نان مک

92,000 تومان

...
چوریتسو برگر

سوسیس چوریتسو، گوشت برگر 150 گرمی، مخلفات، نان مک

165,000 تومان

...
سوپریم برگر

سینه مرغ سوخاری، ژامبون گوشت یا مرغ، پنیر چدار، مخلفات، نان مک

94,000 تومان

...
رویال برگر

گوشت برگر 150 گرمی، ژامبون گوشت، قارچ و پنیر، مخلفات، نان مک

108,000 تومان


سفارش ها

سبد خرید