سوخاری Crispy

...
مرغ کنتاکی دو تیکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

108,000 تومان

...
مرغ کنتاکی سه تیکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

130,000 تومان

...
مرغ کنتاکی نه تیکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

330,000 تومان

...
مرغ کنتاکی 12 تیکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

410,000 تومان

...
فیله استریپس دو تیکه

فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

110,000 تومان

...
فیله استریپس چهار تیکه

فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

140,000 تومان

...
فیله استریپس نه تیکه

فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

310,000 تومان

...
بال سوخاری

بال سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

93,000 تومان

...
دبل دان

سینه مرغ سوخاری، پنیر ورقه ای، بیکن گوشت، سس مخصوص

105,000 تومان

...
اکستریم پکیج

یک عدد زینگر برگر، 3 عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

210,000 تومان

...
سبد سوخاری

3 عددفیله سوخاری، 3 عدد بال سوخاری، قارچ سوخاری، پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

180,000 تومان

...
سوخاری کمبو خانواده

4 عدد فیله سوخاری، 3عدد مرغ کنتاکی، 6 عدد بال سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

320,000 تومان

...
فیله مرغ پنیری یک تکه

فیله سوخاری پنیری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

115,000 تومان

...
فیله مرغ پنیری دو تیکه

فیله سوخاری پنیری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

189,000 تومان


سفارش ها

سبد خرید