سالاد

...
سالاد شیرازی

350 گرم سالاد شیرازی مخصوص

15,000 تومان

...
سالاد اندونزی

سالاد مخصوص اندونزی

25,000 تومان


سفارش ها

سبد خرید