پیشنهاد ما

...

پیتزا یونانی تک نفره

گوشت چرخ کرده، سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

108,000 تومان

...

پیتزا یونانی 2 نفره

گوشت چرخ کرده، سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

159,000 تومان

...

پیتزا یونانی خانواده

گوشت چرخ کرده، سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

249,000 تومان

...

پیتزا چوریتسو بیکن تک نفره

سوسیس چوریتسو، بیکن گوشت دودی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

129,000 تومان

...

پیتزا چوریتسو بیکن دو نفره

سوسیس چوریتسو، بیکن گوشت دودی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

199,000 تومان

...

پیتزا چوریتسو بیکن خانواده

سوسیس چوریتسو، بیکن گوشت دودی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

320,000 تومان

...

پیتزا پپرونی تک نفره

پپرونی، هالوپینو، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

99,000 تومان

...

پیتزا پپرونی دو نفره

پپرونی، هالوپینو، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

143,000 تومان

...

پیتزا پپرونی خانواده

پپرونی، هالوپینو، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

198,000 تومان

...

پیتزا مخلوط تک نفره

ژامبون گوشت و مرغ 90 درصد، هات داگ، مخلفات، خمیر پیتزا 24 سانت

103,000 تومان

...

پیتزا مخلوط دو نفره

ژامبون گوشت و مرغ 90 درصد، هات داگ، مخلفات، خمیر پیتزا 24 سانت

159,000 تومان

...

پیتزا مخلوط خانواده

ژامبون گوشت و مرغ 90 درصد، هات داگ، مخلفات، خمیر پیتزا 24 سانت

210,000 تومان

...

پیتزا سوسیس و قارچ تک نفره

هات داگ دودی، قارچ، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

89,000 تومان

...

پیتزا سوسیس و قارچ دو نفره

هات داگ دودی، قارچ، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

138,000 تومان

...

پیتزا سوسیس و قارچ خانواده

هات داگ دودی، قارچ، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

186,000 تومان

...

پیتزا مرغ و قارچ تک نفره

سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

103,998 تومان

...

پیتزا مرغ و قارچ دو نفره

سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

169,000 تومان

...

پیتزا مرغ و قارچ خانواده

سینه مرغ گریل شده، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

229,000 تومان

...

پیتزا مارگاریتا تک نفره

گوجه فرنگی رومن، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

69,000 تومان

...

پیتزا مارگاریتا دو نفره

گوجه فرنگی رومن، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

109,000 تومان

...

پیتزا مارگاریتا خانواده

گوجه فرنگی رومن، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

159,000 تومان

...

پیتزا سبزیجات تک نفره

کدو، بادمجان، گوجه گیلاسی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 24 سانت

789,998 تومان

...

پیتزا سبزیجات دو نفره

کدو، بادمجان، گوجه گیلاسی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 29 سانت

1,250,000 تومان

...

پیتزا سبزیجات خانواده

کدو، بادمجان، گوجه گیلاسی، مخلفات، خمیر پیتزا آمریکایی 33 سانت

176,000 تومان

...

مرغ کنتاکی دو تیکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

108,000 تومان

...

مرغ کنتاکی سه تیکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

130,000 تومان

...

مرغ کنتاکی نه تیکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

330,000 تومان

...

مرغ کنتاکی 12 تیکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

410,000 تومان

...

فیله استریپس دو تیکه

فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

110,000 تومان

...

فیله استریپس چهار تیکه

فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

140,000 تومان

...

فیله استریپس نه تیکه

فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

310,000 تومان

...

بال سوخاری

بال سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

93,000 تومان

...

دبل دان

سینه مرغ سوخاری، پنیر ورقه ای، بیکن گوشت، سس مخصوص

105,000 تومان

...

اکستریم پکیج

یک عدد زینگر برگر، 3 عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

210,000 تومان

...

سبد سوخاری

3 عددفیله سوخاری، 3 عدد بال سوخاری، قارچ سوخاری، پیاز سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

180,000 تومان

...

سوخاری کمبو خانواده

4 عدد فیله سوخاری، 3عدد مرغ کنتاکی، 6 عدد بال سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

320,000 تومان

...

فیله مرغ پنیری یک تکه

فیله سوخاری پنیری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

115,000 تومان

...

فیله مرغ پنیری دو تیکه

فیله سوخاری پنیری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروچن

189,000 تومان

...

برگر ذغالی

گوشت برگر 150 گرمی، مخلفات، نان مک

83,000 تومان

...

چیز برگر ذغالی

گوشت برگر 150 گرمی، مخلفات، نان مک

92,000 تومان

...

چیلی برگر

گوشت برگر 150 گرمی،فلفل هالوپینو، مخلفات، نان مک

86,000 تومان

...

دبل چیز برگر

دو عدد گوشت برگر 150 گرمی، مخلفات، نان مک

150,000 تومان

...

ماشروم برگر

گوشت برگر 150 گرمی،قارچ و پنیر، مخلفات، نان مک

99,000 تومان

...

گریل چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده، مخلفات، نان مک

76,000 تومان

...

زینگر برگر

فیله مرغ سوخاری، مخلفات، نان مک

92,000 تومان

...

چوریتسو برگر

سوسیس چوریتسو، گوشت برگر 150 گرمی، مخلفات، نان مک

165,000 تومان

...

سوپریم برگر

سینه مرغ سوخاری، ژامبون گوشت یا مرغ، پنیر چدار، مخلفات، نان مک

94,000 تومان

...

رویال برگر

گوشت برگر 150 گرمی، ژامبون گوشت، قارچ و پنیر، مخلفات، نان مک

108,000 تومان

...

قارچ سوخاری

.

65,000 تومان

...

نان سیر

.

68,000 تومان

...

چیکن پاپ کورن پنیری

سینه مرغ، پنیر موزارلا

84,000 تومان

...

پنیر سوخاری

.

69,000 تومان

...

پیاز سوخاری

.

50,000 تومان

...

سالاد سزار با فیله مرغ پنیری

.

135,000 تومان

...

سالاد سزار با سینه مرغ گریل

.

91,000 تومان

...

سالاد سزار با فیله مرغ سوخاری

.

115,000 تومان

...

سالاد فصل

.

61,000 تومان

...

سالاد کلم

.

18,000 تومان

...

سیب زمینی ساده

.

63,000 تومان

...

سیب زمینی با سس آلفردو

.

79,000 تومان

...

سیب زمینی با سس چدار

.

89,000 تومان

...

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ و پنیر

95,000 تومان

...

چیپس و پنیر

.

74,000 تومان

...

سیب زمینی سوخاری

.

61,000 تومان

...

رولت سیب پنیری

.

98,000 تومان

...

نوشابه لیوانی کوکا کولا

.

20,000 تومان